top of page

Kurz B2

Španělština pro děti a domškoláky

Speciální lekce pro děti a prepuberťáky, co se učí doma, ale nechtějí být na to sami.

 

ÚTERÝ 10.00 - 10.45 hod, online na Zoom - děti 6 - 9 let, úplní začátečníci (3 volná místa k 5.9.)

ÚTERÝ 10.50 - 11.35 hod, online na Zoom - děti 10 - 12 let, úplní začátečníci (3 volná místa k 5.9.)

ÚTERÝ 15.00 - 15.45, online na Zoom - puberťáci 12 - 15 let, úplní začátečníci (2 volná místa k 5.9.)

Cena: 3000 Kč/ 10 setkání

Start: 12.9. 2023

Španělština zábavnou formou pro děti a puberťáky od prvních španělských krůčků.

Tři skupinky, úplní začátečníci. Podmínkou je, že děti musí umět číst a psát. 

Na všechny tři kurzy bude po uplynutí 10 týdnů navazovat další navazující kurz.  

Začátečníci se naučí základní fráze, reagovat v kontextu a ne pouze izolovanými slovy, budeme hodně zpívat, kreslit a smát se. Děti se naučí se představit, mluvit o sobě, svých zájemci a rodině. Nebude chybět výslovnost a čtení, počítání, barvy, zvířátka atd a pak také cokoli si děti budou přát se naučit :-) Děti učím přirozenou formou pomocí hry a aktuálních zájmů, dávám jim velký prostor, aby co nejvíc mluvily ve větách a samy chápaly smysl v použití cizího jazyka. 

Jak to bude s dětmi začátečníky 6 - 12 let konkrétně vypadat a co se v kurzu naučíme?

 • Základní informace o sobě - umět se představit a říci odkud jsem, kde bydlím

 • Mluvit o své rodině

 • Osobní zájmena

 • Základní slovesa: slovesa být, mít, jít, vidět, dělat

 • Počítat

 • Trocha gramatiky: členy, rody, množné číslo

 • Zvířátka

 • Spousta písniček a básniček, co si zpívají malí španěláčci

 • Parádní hry ze španělských hřišť

 • Vyjádřit svoje emoce (veselý - smutný, naštvaný - v pohodě,...) 

 • Barvičky

 • Místa ve městě 

 

Obsah kurzu se může lehce pozměnit, záleží na finální skladbě dětí a jejich preferencí i stylu učení. 

 

Co je cílem kurzu?

Jde mi především o to, aby dětem bylo se španělštinou dobře, aby se na lekce těšily a měly pozitivní vztah k jazyku. Aby si zvykly na zvuk cizího jazyka a aby  tento zvuk během kurzu přestal být cizí. Aby si osvojily základní dovednosti a uměly je využít ve svém reálném životě.

 

 Budeme se inspirovat navzájem a zabývat se ve španělštině tím, co studenty aktuálně zajímá. Budeme se hodně smát, pracovat na různých projektech, aby hispánský svět byl dětem blízký.  

PUBERŤÁCI 

Co se v kurzu naučíme?

 • Základní informace o sobě - umět se představit a říci odkud jsem, kde bydlím

 • Mluvit o své rodině

 • Osobní zájmena

 • Překonáme všechny typy slovesa být (jsou tři, MADRE MÍA )

 • Základní slovesa: slovesa  mít, jít, vidět, dělat

 • Počítat a umět vyjádřit čas

 • Trocha gramatiky: členy, rody, množné číslo

 • Vyjádřit svoje emoce (veselý - smutný, naštvaný - v pohodě,...) 

 • Místa ve městě 

 • Zvládneme tvoření otázek

 • Přítomný čas ( pravidelná a nepravidelná slovesa)

 • Vyjádření libosti a nelibosti (slovesa gustar, encantar, odiar,...)

 

Obsah kurzu se může lehce pozměnit, záleží na finální skladbě puberťáků, jejich preferencí i stylu učení. 

 

Co je cílem kurzu?

Jde mi především o to, aby studentům bylo se španělštinou dobře, aby se na lekce těšili a měli pozitivní vztah k jazyku. Budeme se také bavit o hispánské kultuře. Na konci kurzu by studenti měli zvládat krátkou konverzačku o sobě a svých zájmech. Jde mi o to, aby pro ně Španělsko a španělština nebyly španělskou vesnicí :-) 

Kapacita: 6 studentů ve skupince, kurz se otevře při počtu tří dětí na skupinku

A co říkají rodiče dětí, kteří už prošly mou jazykovou péčí?

Nikdy bych nevěřila že on-line lekce se může vyrovnat prezenční výuce. Lekce s Bárou děti baví, jsou dětem na míru, často jsou u pc v pohybu, hry velmi zábavné, hrajeme často i mimo lekce. Básničky a písničky obsahují slova, která reálně využijí. Určitě velmi doporučujeme, je skvělá a s dětmi (určitě i s dospělými)to umí perfektně. 

Maminka Pavlína, děti 6 a 8 let.

Kvůli stěhování do španělsky mluvící destinace jsem pro svoje tři kluky hledala lektorku. Barbora byla trefa do černého. O děti se zajímá komplexně, pracuje s nimi individuálně podle zálib a zájmů každého z nich, je schopna reagovat na potřeby kluků, nenásilně a s respektujícím přístupem kluky zaujme a udrží jejich pozornost při online výuce, která je pestrá, plná her, dokonce i pohybu. Komunikuje od začátku v cílovém jazyce. Z úplných začátečníků se během dvouměsíční spolupráce kluci posouvají a je vidět progres. Děti výuka baví a nejen oni, ale i já se dozvím spoustu zajímavostí ze španělských reálií. Profesionální lektorka, kterou vřele doporučuji. Maminka Katka, kluci 8,10 a 12 let

bottom of page