top of page

​Španělština pro děti

espaÑol para niÑos_edited.jpg

Jak učím děti?

Děti mají úžasnou schopnost učit se a je obecně známo, že čím dříve jim cizí jazyky představíme tím lépe.

Španělština děti moc baví. Nebývá pro ně těžká na výslovnost, skladba vět je hodně podobná té české, rychle se ji naučí číst a dělají v ní rychlé pokroky.

 

Jak moje lekce vypadají?

 

Děti se učí cizí jazyk přes emoce a pohyb, proto učím španělštinu přes hry, písničky, básničky a nejrůznější aktivity. U mě na lekcích děti neustále něco drží v ruce, kreslí, běhají, skákají, schovávají a hodně mluví. Učím je funkční jazyk, tedy takový, který reálně mohou při setkání s rodilým mluvčím využít. Mám obrovskou zásobárnu aktuálních dětských španělských her, co opravdu můžete vidět na španělských hřištích. Vím, co mezi dětmi frčí a o čem se baví. Znám spousta španělských básniček a písniček a spousta jsem jich také složila sama. Komponuji tam aktuální jazyk, aby naučená slova a slovní obraty opravdu využily i ve svém reálném životě.

 

Na lekcích na děti mluvím hodně španělsky, aby si na jazyk zvykly a mimoděk se naučily spousta obratů. Mluvím v celých větách, aby slyšely slova v různém kontextu a v různých gramatických strukturách. (Aby zaznívalo správné časování, použití času, různé slovní druhy, pády,  slovních spojení atd.)

 

Aktivity hodně střídám, ale vždy mám jasný cíl, s čím chci, aby z lekce odešly, co se mají naučit. Ale mým největším přáním i cílem je, aby děti měly španělštinu rády, aby jim na lekcích bylo dobře, aby se na ně těšily.

 

Pro děti je mnohem vhodnější mít kratší lekce, ale často. Proto děti učím po 30 nebo 45 minutách, ale raději vícekrát týdně.


 

Jaké děti a jak učím?

Aktuálně učím pouze online, a protože naším hlavním spojením je obrazovka, tedy audiovizuální vjem, je důležité, aby děti uměly číst a psát.

 

Učím děti, co se učí pro radost, co je zajímají jazyky, učím děti ve školách, kde mají španělštinu jako další jazyk nebo připravuji děti na pobyty v zahraničí.

 

Rodiče jsou na mých lekcích vítáni. Je dobře, když jsou dětem poblíž a zároveň vidí, co na lekcích děláme. Z mých zkušeností si děti rády během týdne naučené španělské hry doma hrají, zpívají si písničky, předvádějí dialogy na plyšácích a je prima, když rodič ví, co jsme dělaly, může dětem pomoct třeba se zapomenutou frází nebo si s nimi zahrát hru.

 

Moc ráda učím děti ve dvojicích nebo trojicích, částečně se tím kompenzuje fyzický kontakt, který není možné přes obrazovku zprostředkovat. Zároveň děti spolu mohou skvěle interagovat, lekce jsou pak dynamičtější a veselejší 😀 

 

A co na lekce se mnou říkají děti a rodiče?


Nikdy bych nevěřila že on-line lekce se může vyrovnat prezenční výuce. Lekce s Bárou děti baví, jsou dětem na míru, často jsou u pc v pohybu, hry velmi zábavné, hrajeme často i mimo lekce. Básničky a písničky obsahují slova, která reálně využijí. Určitě velmi doporučujeme, je skvělá a s dětmi (určitě i s dospělými)to umí perfektně.

Maminka Pavlína, děti 6 a 8 let.

Kvůli stěhování do španělsky mluvící destinace jsem pro svoje tři kluky hledala lektorku. Barbora byla trefa do černého. O děti se zajímá komplexně, pracuje s nimi individuálně podle zálib a zájmů každého z nich, je schopna reagovat na potřeby kluků, nenásilně a s respektujícím přístupem kluky zaujme a udrží jejich pozornost při online výuce, která je pestrá, plná her, dokonce i pohybu. Komunikuje od začátku v cílovém jazyce. Z úplných začátečníků se během dvouměsíční spolupráce kluci posouvají a je vidět progres. Děti výuka baví a nejen oni, ale i já se dozvím spoustu zajímavostí ze španělských reálií. Profesionální lektorka, kterou vřele doporučuji. Maminka Katka, kluci 8,10 a 12 let

Máte zájem o lekce pro svoje děti?

Napište mi a vymyslíme pro ně to nejlepší z dětské španělštiny :-) 

bottom of page